×

Máme radost, že se Vám nabídka líbí. Ozveme se co nejdříve!

Často kladené otázky

AKTUÁLNĚ - KORONAVIRUS

Vážení návštěvníci, níže uvedené informace se pro vás snažíme pravidelně aktualizovat. Vzhledem k neustálému vývoji situace a novým opatřením se můžou informace měnit.

Ano, na dovolenou je i nadále možné odcestovat bez dalších omezení. Z naší strany nejsou žádné zájezdy zrušeny, všechny sjednané služby zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

V usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 26. 2. 2021 č. 216 jsou stanoveny výjimky ze zákazu opustit okres (popř. hlavní město Prahu), ve kterém mají občané ČR své bydliště. Výjimkou ze zákazu je cesta za účelem vycestování z České republiky. Dle Listiny základních práv a svobod má každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, právo svobodně ji opustit.

V případě cesty mezi okresy za účelem vycestování z ČR platí povinnost prokázat se řádně vyplněným čestným prohlášením a doklady prokazujícími danou cestu (smlouva o zájezdu, letenky atp.). Formulář pro cesty mimo okres musí mít všichni cestující včetně dětí.

Pro účely ověření platnosti údajů z čestného prohlášení, smlouvy o zájezdu a data odletu ze strany státních orgánů je možné využít linku call centra 800 12 10 10 v pracovní době 7-20 hod, poté k tomu speciálně vyhrazenou linku 778 541 757.

Výjimkou ze zákazu opustit okres (popř. hlavní město Prahu) je cesta za účelem vycestování z České republiky, do které spadá také cesta za účelem podstoupení testu na COVID-19 před odletem nebo po příletu z/do ČR.
Jednotlivé destinace, hotely i další turistické služby přijaly různá opatření s ohledem na ochranu zdraví turistů. Přečtěte si, jak to nyní v letoviscích funguje, jaké jsou aktuální podmínky vstupu a návratu.

Důležité informace o dovolené


 

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

 • test před odletem v destinaci (pokud ho nevyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země),
 • vyplnění elektronického příjezdového formuláře,
 • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 vyžaduje letecká společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odletem/příletem u CK nebo u dané letecké společnosti.

Požadované lékařské potvrzení v anglickém jazyce vystaví váš lékař a potvrdí v něm, že:

 • nemáte klinické známky onemocnění COVID-19,
 • prokazatelně jste prodělali onemocnění COVID-19,
 • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
 • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

S dotazy ohledně potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví, které toto rozhodnutí vydalo.

Letecké společnosti přijaly různá opatření s ohledem na ochranu zdraví cestujících. Požadavky na typ povinné ochrany úst i nosu se mění a je třeba si vždy před odletem u dané letecké společnosti ověřit aktuální informace.

Bližší informace pro lety se společností Smartwings.

Našim klientům v rámci zájezdu nabízíme rychlé testování u letiště v Praze za zvýhodněnou cenu před odletem i po příletu.

Antigenní test: 490 Kč

PCR test: 990 Kč

Více informací

V případě, že z důvodu preventivních opatření spojených s COVID-19 dojde v místě vaší dovolené k úpravě některých sjednaných služeb, budeme vás o tom informovat ještě před zahájením zájezdu nebo vás upozorní delegát po příletu. Nemějte však obavy, ve všech případech půjde pouze o nepodstatné změny v náležitostech zájezdu, které jsou spojené se zajištěním ochrany zdraví. Tyto změny nezakládají nárok na náhradu služeb. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou a. s. vám nabízíme cestovní pojištění ERV Evropa nebo ERV Svět, které obsahuje krytí léčebných výloh spojených s onemocněním COVID-19.

Dále jsme pro vás připravili nadstandardní cestovní připojištění C19+, které vás ochrání i v případě zrušení zájezdu (i z důvodu nařízené karantény) a případných nákladů na náhradní ubytování nebo náhradní cestu souvisejících s onemocněním COVID-19.

Více informací

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttps://koronavirus.mzcr.cz/

Web Ministerstva zahraniční věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Web Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Světové zdravotnické organizace (WHO): www.who.int
Bližší informace o nákaze COVID-19: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ZÁKAZNÍK

Objednavatel zájezdu

 • CKF může podávat informace o zájezdu pouze a jenom objednavateli zájezdu, tj. osobě, která sjednává zájezd a jejíž jméno je uvedeno v záhlaví Smlouvy o zájezdu nebo v dokumentu Potvrzení o zájezdu jako Zákazník. Není možné podávat informace o zájezdu třetím osobám (i když se jedná o cestující).
 • CKF ve věcech týkajících se zájezdu vždy kontaktuje objednavatele zájezdu na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese uvedené v záhlaví Smlouvy o zájezdu nebo v dokumentu Potvrzení o zájezdu v části Zákazník.
 • Žádost o změnu zájezdu musí být vždy zaslána písemně z e-mailové adresy zákazníka uvedené v záhlaví Smlouvy o zájezdu nebo v dokumentu Potvrzení o zájezdu a jménem Zákazníka (tj. objednavatele zájezdu).
 • Žádost zašlete na adresu Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.

Objednavatel zájezdu odpovídá za úhradu ceny zájezdu dle podmínek a ve lhůtách uvedených ve Smlouvě o zájezdu nebo v dokumentu Potvrzení o zájezdu.

PŘED ODJEZDEM

Platby k zájezdům

 • Na bankovní účet CKF - jako VS slouží číslo zájezdu:
  • KB: 90237 / 0100
  • Raiffeisenbank: 1211005041 / 5500
  • Česká spořitelna: 2552722 / 0800
 • Hotově na kterékoliv kamenné pobočce CKF - seznam poboček najdete zde
 • Skrze platební bránu po přihlášení do sekce Můj FISCHER
 • Fakturou na zaměstnavatele (lze využít na doplatek zájezdu)
  • Objednávka musí obsahovat název a adresu firmy (+IČO/DIČ), částku k fakturaci, datum splatnosti (je nutné dodržovat splatnosti záloh a doplatků nastavené CKF), požadovaný text na faktuře.
  • Fakturu nelze vystavit na jméno osoby, která na Smlouvě o zájezdu nebo dokumentu Potvrzení o zájezdu nefiguruje jako cestující nebo objednavatel.
  • Objednávku faktury zašlete e-mailem svému prodejci nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
 • Dárkovým poukazem CKF
 • Skrze Benefit a.s., Benefit Plus, Sodexo, EDENRED, Cheque Dejenuer (nelze hradit samostatné letenky)
  • Maximální částka, kterou lze těmito poukázkami hradit, se liší od zájezdu, proto je nutné ji ověřit na pobočce CKF, u Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
Platba bude připsána nejpozději do tří pracovních dnů od odeslání. Aktuální stav si můžete zkontorovat v sekci Můj FISCHER po přihlášení zde
 • Číslo objednávky = číslo smlouvy = variabilní symbol
 • ID zákazníka = číslo zákazníka
Potvrzeni-o-zajezdu.jpg
 • Výše zálohy je striktně určena dle Podmínek pro cestující a je splatná do dvou dní ode dne závazného zakoupení zájezdu (zaslání souhlasu se Smlouvou o zájezdu, při nákupu online po doručení dokumentu Potvrzení o zájezdu).
 • Do částky zálohy jsou započítány také poplatky za některé služby zakoupené při rezervaci (např. pojištění).
 • Doplatek tvoří celkovou cenu zájezdu poníženou o vypočítanou a zaplacenou zálohu. Je splatný nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd. Doplatek může být uhrazen kdykoliv mezi objednáním zájezdu a datem splatnosti doplatku.
 • U objednaných zájezdů s odletem méně než 60 dní před prvním dnem zájezdu je celková částka ceny zájezdu splatná ihned.
 • Služby objednané po uhrazení záloh a před úhradou doplatku jsou splatné ihned. Platí také pro poplatky spojené se změnou zájezdu.

Cestovní doklady a víza

 1. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu do konkrétní země a vízových povinnostech navštivte webové stránky Ministerstva zahraničí.
 2. Doporučujeme pasové a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace.
 3. Občané třetích států (mimo EU) jsou povinni si veškeré vízové formality ověřit na svém zastupitelském úřadě před vycestováním.
 • Do zemí Evropské unie
 • Do zemí, které nepatří do Evropské unie nebo Schengenského prostoru a mají s Českou republikou podepsanou bilaterální dohodu:
  • Albánie
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Kosovo
  • Makedonie
  • Moldávie (akceptuje pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji)
  • Srbsko
 • Do zemí mimo Evropskou unii (kromě států, které mají s Českou republikou podepsanou bilaterální dohodu (např. Černá Hora a Albánie)
  • Cestovní pas musí být do některých zemí platný minimálně 6 měsíců ode dne návratu do ČR (např. Egypt, SAE aj.).
Přečtěte si našeho průvodce vyřízením cestovního pasu.
 • Každé dítě musí mít vlastní cestovní doklad (OP/pas) s platnou fotografií.
 • Totéž platí i pro děti do 15 let. Již není možné, aby dítě cestovalo na zápis v dokladu rodiče.
ZEMĚ STAČÍ OP NUTNÝ PAS VÍZUM POZNÁMKA
Bulharsko      
Dominikánská republika   pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
Egypt   pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
Itálie      
Chorvatsko      
Kapverdy   pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
Kuba   pas platný minimálně do doby opuštění země
Kypr      
Malta      
Omán   pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
Portugalsko      
Řecko      
Spojené arabské emiráty     pas platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země
Španělsko      
Tunisko     pas platný minimálně 3 měsíce po návratu ze země
Turecko     pas platný minimálně 150 dní od vstupu do země (doporučujeme 6 měsíců)

Mezi nejnavštěvovanější destinace, do nichž musíte mít vízum, patří např. Dominikánská republika, Egypt, Kapverdy, Kuba a Omán. Níže se dozvíte, jak vízum do dané destinace vyřídit a kdy a v jaké formě ho obdržíte.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
 • Víza jsou již zahrnuta v ceně letenky.
 • Klient fyzicky vízum neobdrží.
EGYPT
 • Víza objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
 • Cena víza je 750 Kč/osoba.
 • Vízum zakoupené přes CK je součástí elektronických cestovních dokladů / Pokynů k odletu (zobrazeno v sekci SHRNUTÍ SLUŽEB). Je nutné mít s sebou elektronické cestovní doklady / Pokyny k odletu nebo Potvrzení o zájezdu, aby klienti mohli na letišti v Egyptě prokázat letištní asistenci předplacení víz.
 • Cestující si může vízum vyřídit také individuálně na letišti v Egyptě za 25 USD/osoba.
 • Vízum do Egypta pro některé zájezdy nelze zajistit. O možnostech se informujte u CK.
KUBA
 • Víza objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
 • Vízum lze objednat nejpozději týden před odletem.
 • Cena víza je 700 Kč/osoba.
 • Pro vyřízení víza je nutný scan pasu.
 • Vízové karty se zasílají poštou na adresu klienta několik dní před odletem.
OMÁN
 • Víza objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
 • Klient si může vízum sám vyřídit na webových stránkách https://evisa.rop.gov.om/  za 5 OMR (max. 10 dnů pobytu) – ne však dříve než 14 dní před odletem.
 • Za klienta vyřídí vízum CKF za poplatek 300 Kč/osoba s využitím platební karty klienta.
 • Klient vízum obdrží e-mailem jako PDF dokument zhruba týden před odletem.
 • Cestující si může vízum vyřídit také individuálně na letišti v Ománu za stejný poplatek.

Občané třetích států (mimo EU) jsou povinni si veškeré vízové formality ověřit na svém zastupitelském úřadě před vycestováním.

Pojištění

Pojištění k leteckým a autobusovým zájezdům

K leteckým a autobusovým zájezdům vám nabízíme 2 typy pojištění v závislosti na vaší cílové destinaci - FISCHER (ERV) Evropa a FISCHER (ERV) Svět. Jde o komplexní cestovní pojištění včetně storna a léčebných výloh souvisejících s onemocněním COVID-19.

cestovni-pojisteni-fischer-(3).jpg

Připojištění pro případ onemocnění COVID-19

V souvislosti s onemocněním COVID-19 vám nabízíme extra připojištění C19, které pokrývá i případné storno zájezdu nebo náklady na náhradní ubytování či cestu a připojištění C19+, které vás navíc ochrání i v případě nařízené preventivní karantény.

Pojisteni-2021-prehled.jpg

Pojištění k vlastní dopravě

Pro zájezdy po Evropě s vlastní dopravou vám nabízíme několik typů komplexního cestovního pojištění.

cestovni-pojisteni-vd-(5).jpg Více informací o cestovním pojištění

Pro objednávky, detailní informace a další produkty cestovního pojištění kontaktujte telefonní číslo 800 12 10 10 nebo pobočku Cestovní kanceláře Fischer. V případě jakýchkoliv dotazů využijte stejných kontaktů či e-mail info@fischer.cz.

 • Nahlášení škodní události před zahájením zájezdu a vyplácení pojistného řešte přímo s pojišťovnou ERV. Pro nahlášení škodní události využijte webový formulář ERV pojišťovny.
 • Nahlášení škodní události v průběhu zájezdu řešte s delegátem a asistenční službou (telefonní číslo na asistenční službu je uvedeno v Pokynech k odletu – platí pro klienty se sjednaným pojištěním u CK).
 • Dokumenty potřebné k nahlášení škodní události u pojišťovny ERV jsou např.: Smlouva o zájezdu nebo dokument Potvrzení o zájezdu, lékařská zpráva potvrzující znemožnění vycestování na zájezd ve stanoveném termínu, lékařská zpráva z destinace potvrzující lékařské ošetření/hospitalizaci apod., účtenky za nákup léků v destinaci, potvrzení o nezaviněné ztrátě zaměstnání, stornofaktura zájezdu apod. Pro více informací kontaktujte pojišťovnu ERV.

Pokyny k odletu = ECD (elektronické cestovní doklady)

 • CKF zasílá informace dle § 2529 NOZ (dále jen „Pokyny k odletu“) 7 dní před zahájením zájezdu, a to e-mailem a SMS. V případě, že zákazník neobdrží Pokyny k odletu do 3 dnů před odletem, prosíme o kontaktování CKF.
 • Standardně se pokyny zasílají elektronicky na e-mail objednavatele zájezdu (e-mail může spadnout do nevyžádané pošty – prosíme o kontrolu i této složky). Pokud si klient přeje zaslat pokyny poštou nebo si je osobně vyzvedne na některé z kamenných poboček CKF, je nutné o tom CKF informovat předem.
 • ECD obsahují shrnutí zájezdu – pokyny k odletu, informace o cestujících, shrnutí služeb, voucher pro ubytování, případně cestovní pojištění (s telefonním číslem na asistenci), informace ohledně zavazadel a cateringu (pokud je v ceně letenky), doporučení na cestu nebo ke koupi doplňkových služeb (seating, catering, parkování apod.).
 • Kartičky pojištění se nezasílají. Informace o pojištění jsou obsaženy v ECD dokumentu (elektronické cestovní doklady / Pokyny k odletu) společně s telefonním číslem na asistenci v případě potřeby.

Standardně jsou veškeré vouchery obsaženy v ECD (elektronické cestovní doklady / Pokyny k odletu). Samostatné vouchery jsou nutné pro služby parkování, letištní salonek, taxi transfer v Praze, hotel na letišti v Praze, fakultativní výlet v destinaci, zapůjčené auto v destinaci, privátní transfer v destinaci. U některých zájezdů z katalogu Exotika jsou pak zvlášť zasílány vouchery na ubytování, transfer, služby delegáta apod.

NA CESTĚ

Parking

GoParking

ADRESA: Ke Kopanině 406, 252 67 Tuchoměřice, GPS N 50° 7’ 16 E 14° 17‘ 16 (cca 2 km od Letiště Václava Havla).

CENA: od 890 Kč/8 dní.

JAK OBJEDNAT? Objednávejte online, telefonicky na čísle 800 12 10 10,  e-mailem na vašeho prodejce nebo e-mailem na administrativa.cc@fischer.cz. Lze objednat i v den odletu (záleží na volné kapacitě parkoviště).

VOUCHER: Klientovi bude zaslán voucher se specifickým kódem. Voucher se zasílá spolu s ECD (ELEKTRONICKÉ CESTOVNÍ DOKLADY / POKYNY K ODLETU) zhruba týden před odletem, v případě brzkého odletu poté, co je prokazatelně provedena platba za službu. Voucher není nutné tisknout, klient ale musí znát PIN kód.

AeroParking

ADRESA: Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00 (parkovací dům A a C), GPS „parkovací dům A“: N 50° 06'18 E 14° 16' 11, GPS „parkovací dům C“: N 50° 06' 30 E 14° 16' 14.

Parking A Smart: Kryté parkování v blízkosti Terminálu 2, 24 hodin denně střeženo kamerovým systémem a fyzickou ostrahou. Maximální výška vozu je 180 cm.

Parking C Comfort: Kryté parkování v blízkosti Terminálu 1, s Terminálem 2 spojeno lávkou, 24 hodin denně střeženo kamerovým systémem a fyzickou ostrahou. Maximální výška vozu je 220 cm.

CENA: „A“ od 990 Kč/8 dní, „C“ od 990 Kč/8 dní.

JAK OBJEDNAT? Objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na vašeho prodejce nebo e-mailem na administrativa.cc@fischer.cz. Lze objednat i v den odletu (záleží na volné kapacitě parkoviště).

VOUCHER: Klientovi bude zaslán voucher se specifickým kódem. Voucher se zasílá spolu s ECD (ELEKTRONICKÉ CESTOVNÍ DOKLADY / POKYNY K ODLETU) zhruba týden před odletem, v případě brzkého odletu poté, co je prokazatelně provedena platba za službu. Voucher není nutné tisknout, klient ale musí znát PIN kód. Při vjezdu se na závoře zadává přímo PIN kód, systém sám vydá lístek a otevře závoru. Nemačká se tlačítko pro výdej lístku!

Více informací zde.

ADRESA: LETIŠTĚ BRNO a.s., Letiště Brno – Tuřany 604/1, Tuřany, 627 00 Brno (parkovací plocha před odletovou halou), GPS: N 49° 09'21  E 16° 41' 29.

JAK OBJEDNAT? Objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo e-mailem na administrativa.cc@fischer.cz. Lze objednat i v den odletu (záleží na volné kapacitě parkoviště).

VOUCHER: Klientovi bude zaslán voucher. Voucher je nutno vytisknout. Voucher se zasílá spolu s ECD (ELEKTRONICKÉ CESTOVNÍ DOKLADY / POKYNY K ODLETU) zhruba týden před odletem, v případě brzkého odletu poté, co je prokazatelně provedena platba za službu ve prospěch CKF.

CENA: od 800 Kč/8 dní.

Více informací zde.

ADRESA: Mošnov 401, 742 51 Mošnov (parkovací plocha P5 – u letištní haly naproti vlakové stanici), GPS: 49°41'36.0"N 18°07'09.7"E

JAK OBJEDNAT? Objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo e-mailem na administrativa.cc@fischer.cz. Lze objednat i v den odletu (záleží na volné kapacitě parkoviště).

VOUCHER: Klientovi bude zaslán voucher s QR kódem. Voucher je nutno vytisknout. Voucher se zasílá spolu s ECD (ELEKTRONICKÉ CESTOVNÍ DOKLADY / POKYNY K ODLETU) zhruba týden před odletem, v případě brzkého odletu poté, co je prokazatelně provedena platba za službu ve prospěch CKF.

CENA: od 700 Kč/8 dní.

Více informací zde.

ADRESA: MONTI s.r.o., Pestovateľská 4, 82104 Bratislava (cca 300 m od obchodního domu IKEA), GPS: N 48°10’14 E 17°10’59.

JAK OBJEDNAT? Objednávejte telefonicky na čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo e-mailem na administrativa.cc@fischer.cz. Lze objednat i v den odletu (záleží na volné kapacitě parkoviště). Při objednávce je nutné sdělit SPZ vozu.

VOUCHER: Klientovi bude zaslán voucher se specifickým číslem. Voucher je nutno vytisknout. Voucher se zasílá spolu s ECD (ELEKTRONICKÉ CESTOVNÍ DOKLADY / POKYNY K ODLETU) zhruba týden před odletem, v případě brzkého odletu poté, co je prokazatelně provedena platba za službu ve prospěch CKF.

CENA: od 1 007 Kč/8 dní.

Více informací zde.

Odbavení

 • Dostavte se na terminál uvedený ve Vašich ECD (elektronické cestovní doklady / Pokyny k odletu). Na odletové tabuli zjistíte číslo přepážky, která odbavuje Váš let.
 • Doporučujeme dostavit se na letiště alespoň 2 hodiny před plánovaným odletem (u některých letů 3 hodiny, viz ECD = elektronické cestovní doklady / Pokyny k odletu). Odbavování pro daný let končí zhruba 45 minut před odletem (liší se u jednotlivých leteckých společností), po ukončení odbavení již není možné se odbavit a nastoupit do letadla.
 • Pokud vás cestuje víc, dostavte se k odbavení co nejdříve. Eliminujete tím možnost, že vás letecká společnost kvůli nedostatku sedadel rozsadí a neumožní tak sedět jako rodině/skupině pohromadě. Díky brzkému příchodu k odbavení je větší šance, že budete sedět vedle sebe. Byť se letecká společnost vždy snaží rodiny/skupiny cestujících společně usadit k sobě, nelze toto zaručit na 100 %. Řešením je také zakoupení seatingu v předstihu (nejpozději 2 pracovní dny před odletem).
 • Platný cestovní doklad (OP nebo pas, viz CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA)
 • Případně další doklady potřebné pro vstup do země, např. vízum (pokud je zavedena vízová povinnost, viz. CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA)
 • Zavazadla k odbavení (příruční zavazadlo si můžete vzít s sebou na palubu):
  • odbavená i příruční zavazadla musí splňovat váhové i rozměrové limity, které jsou pro každou leteckou společnost rozdílné.

Nadváha zavazadel

(platí pro lety se společností Smartwings)

 • Cestující má nárok na 1 kus odbaveného zavazadla o hmotnosti 23 kg (z manipulačních důvodů nesmí váha jednoho zavazadla přesáhnout 32 kg), 1 kus příručního zavazadla do 8 kg o rozměrech 56x45x25 cm (DxŠxH), přičemž součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm.
 • Děti do 2 let věku mají nárok na přepravu 1 kusu odbaveného zavazadla do 10 kg, přičemž součet všech tří stran nesmí přesáhnout 115 cm.
 • Není možné sčítat váhu zavazadel v rámci jedné rodiny/cestovní smlouvy.
 • Slunečníky musí být odbaveny jako samostatné zavazadlo (nemohou být připevněny ke kufru a odbaveny v rámci jednoho zavazadla ani v případě, že konečná váha nepřekročí 23 kg).
 • Informace o přepravovaných zavazadlech u jiných leteckých společností než Smartwings si ověřte u CK.
 • Ke standardním 23 kg/osoba lze zakoupit (ceny jsou platné pro 1 osobu starší dvou let):

Nadvaha-zavazadel-1.jpg

 • Nadváhu zavazadel u jiných leteckých společností než Smartwings ověřte u CK.
 • U některých zájezdů je možné dokoupení nadváhy přímo na letišti:

Nadvaha-zavazadel-2.jpg

 • Nadváhu lze zakoupit ještě v den odletu.
 • Pro bližší informace nás kontaktujte na lince 800 12 10 10, na administrativa.cc@fischer.cz nebo se obraťte na svého prodejce.
 • Informaci o zakoupené nadváze má cestující uvedenou v pokynech k odletu, které obdrží od CKF, v sekci SHRNUTÍ SLUŽEB. Speciální voucher se nevystavuje.

Kočárek v letadle

 • Přeprava jakéhokoliv typu kočárku v letadle je bezplatná a není nutné ji předem nahlašovat u CKF.
 • Přepravovaný kočárek musí být zabalen do ochranné fólie. Za poškození nezabalených kočárků během letu nenese CKF ani letecká společnost zodpovědnost.
 • Kočárek je možné ponechat si až do nástupu do letadla. Musí být nahlášen u odbavovací přepážky. Před nástupem do letadla je kočárek předán stewardům.

Catering v letadle

(platí pro lety se společností Smartwings)

Bezplatný catering na letech se společností Smartwings:

Catering-destinace.jpg

Catering-smartwings.jpg

 • U letů se společností Smartwings, které nabízejí bezplatný catering v rámci letenky, je možno zařídit speciální stravu (vegetariánskou, bezlepkovou, bezlaktózovou apod.). Možnosti speciálního cateringu jsou na ověření u CK.
 • Požadavek je nutné nahlásit na leteckou společnost nejpozději 2 pracovní dny (a zároveň 48 hodin) před odletem, a to do 16:30 hod.

SEATING

(platí pro lety se společností Smartwings)

Seating jsou rezervovaná místa v letadle. Rezervace je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení od letecké společnosti. Úhrada služby je splatná ihned.

 • Na sedadlech, která jsou u nouzového východu, mohou sedět pouze osoby přiměřeně zdatné a silné.
 • Na exitových místech nesmí sedět děti do 12 let, osoby jakkoliv tělesně či mentálně postižené, fyzicky slabé či jinak nezpůsobilé (např. z důvodu požití alkoholu, omezené hybnosti či agresivity nebo protože jejich doprava vyžaduje prodlužovací pás).
 • Pokud cestující, kteří si zarezervují tyto sedačky, nebudou splňovat podmínky pro dopravu na místech u nouzových východů, mohou být odbavovacím či palubním personálem posazeni na jiná místa. V tomto případě nevzniká klientovi nárok na kompenzaci.
 • Při letech na Kanárské ostrovy nelze zajistit první řadu.
 • Pro ověření dostupnosti a objednávky kontaktujte e-mailem Vašeho prodejce, telefonicky CK na čísle 800 12 10 10 či e-mailem na adrese administrativa.cc@fischer.cz.
 • Více informací se dozvíte na https://www.fischer.cz/sluzby/v-letadle/rezervace-mist-v-letadle.
 • Dostupnost a ceny seatingu u jiné letecké společnosti než Smartwings ověřte u CK.
 • Prémiová místa (1.-6. řada)/EXIT: od 1 000 Kč/osoba/oba směry
 • Standardní místa (ostatní řady): od 600 Kč/osoba/oba směry
 • Cena za jednosměrný seating je stejná jako cena za oba směry
 • Seating lze objednat nejpozději 2 pracovní dny (a zároveň 48 hodin) před odletem, a to do 16:30 hod.
 • Seating objednávejte na tel. čísle 800 12 10 10, e-mailem na Vašeho prodejce nebo na administrativa.cc@fischer.cz.
 • Volná místa klientovi sdělí prodejce na základě žádosti.

NA DOVOLENÉ

Ubytování a strava

Začátek ubytování je mezi 14. a 17. hodinou (liší se od hotelu).

 • Klienti s příletem do destinace 1. dne zájezdu před tímto časem musí na ubytování počkat. Dřívější ubytování závisí na volných kapacitách hotelu.
 • Klienti s příletem do destinace 1. dne zájezdu ve večerních hodinách/s příjezdem do hotelu 2. dne zájezdu jsou ubytováni ihned po příjezdu.
 • První den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, nikoliv již k vlastní dovolené (viz. Podmínky pro cestující, kapitola Důležité informace, sekce Délka pobytu).

Konec ubytování je mezi 9. a 12. hodinou (liší se od hotelu).

 • Klienti s odletem z destinace poslední den zájezdu ve večerních nebo nočních hodinách/den po posledním dni zájezdu taktéž musí opustit pokoj v tomto časovém úseku.
 • Poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, nikoliv již k vlastní dovolené (viz. Podmínky pro cestující, kapitola Důležité informace, sekce Délka pobytu).

Stravování začíná jídlem, které následuje jako první po check-inu v hotelu. Při příjezdu do hotelu v pozdních večerních hodinách začíná strava snídaní následující den (proto doporučujeme do kufru přibalit láhev s vodou a malé občerstvení).

Stravování v hotelu končí posledním jídlem před check-outem z hotelu. Při odjezdu z hotelu v brzkých ranních hodinách je strava ukončena předchozí den večeří.

Dřívější ubytování včetně stravy / pozdější opuštění pokoje včetně stravy:

 • lze zařídit pouze ve vybraných ubytovacích kapacitách a vždy záleží na aktuální kapacitě zařízení,
 • pro možnosti zajištění služby early check-in nebo late check-out se obraťte na svého prodejce nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 800 12 10 10 či na adrese administrativa.cc@fischer.cz.
 • Polopenze = snídaně a večeře (nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně)
 • Plná penze = snídaně, oběd, večeře (nápoje u oběda a večeře nejsou zahrnuty v ceně)
 • Plná penze plus = viz popis stravy na stránce hotelu na webu CKF www.fischer.cz, v kartě POPIS HOTELU (skutečný program se může lišit a je plně v kompetenci ubytovatele)
 • All inclusive = viz popis stravy na stránce hotelu na webu CKF www.fischer.cz, v kartě POPIS HOTELU (skutečný program se může lišit a je plně v kompetenci ubytovatele)
 • Ultra all inclusive = viz popis stravy na stránce hotelu na webu CKF www.fischer.cz, v kartě POPIS HOTELU (skutečný program se může lišit a je plně v kompetenci ubytovatele)
 • Soft all inclusive = viz popis stravy na stránce hotelu na webu CKF www.fischer.cz, v kartě POPIS HOTELU (skutečný program se může lišit a je plně v kompetenci ubytovatele)

 
Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím